U bevindt zich hier: Home

Buck Consultants International

Buck Consultants International onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het gebied van economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens.

Onze kernactiviteiten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren


BCI persberichten

Topsectoren kunnen niet zonder de regio's, de regio's kunnen niet zonder topsectoren
[18-1-2016]


 

“Er is geen sprake van een keuze tussen landelijke topsectoren en technologie- en innovatiebeleid door regio’s. Sterke topsectoren kunnen niet zonder sterke regio’s en omgekeerd is het net zo”, aldus Bertholt Leeftink, Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken in zijn openingsspeech op het door Buck Consultants International georganiseerde congres “Topsectoren en Regio” »»

Elke regio heeft een eigen innovatie-opgave
[17-1-2016]

 
De goede economische uitgangspositie van Nederland is niet vanzelfsprekend, gezien de kleine thuismarkt, achter- blijvende R&D-investeringen en snelgroeiende concurrentie. Nationaal topsectorenbeleid en regionaal innovatiebeleid moeten nog beter op elkaar inspelen. De regio’s dienen bovendien te investeren in groei-facilitators zoals human capital, toplocaties, start-up en doorgroei-begeleiding en acquisitie van buitenlandse technologie-bedrijven. Daarbij mag niet worden vergeten dat elke regio haar eigen innovatie-opgave heeft, omdat de huidige innovatie-prestaties en het innovatiepotentieel nu een maal per regio verschillen. »»

Buck Consultants International opent kantoor in Atlanta
[16-12-2015]


Het locatie-, vastgoed- en logistiek adviesbureau Buck Consultants International opent per 1 januari 2016 een kantoor in Atlanta, VS. “Wij willen onze positie op de markt van bedrijven die wereldwijd locatiekeuzes maken verder verstevigen”, aldus René Buck, directeur Buck Consultants International (BCI). BCI geldt wereldwijd als één van de leidende onafhankelijke adviesbureaus, die bedrijven assisteren met locatiekeuzes voor nieuwe fabrieken, distributiecentra, kantoren en R&D-vestigingen. »»

Agenda Bedrijventerreinen 2015-2025
[21-10-2015]


Afgelopen 14 oktober vond voor de tien-de keer het Bedrijventerreinencongres plaats. Peter Noordanus, tegenwoordig burgemeester en zo’n acht jaar geleden boegbeeld van de Taskforce Herstructu-rering Bedrijventerreinen, opende het congres met een aantal prikkelende statements die direct tot discussie met de zaal leidden. Het is voor iedereen duidelijk: het gaat niet goed met onze bedrijventerreinen, maar er is geen een-duidige of eendimensionale oplossings-richting. Er is teveel aanbod maar niet altijd op de juiste plek of in de juiste kwaliteit, we denken in ‘oud jargon’ met veel focus op hectaren, hebben onvoldoende flexibiliteit en zijn nog onvoldoende vraaggericht. »»

Nederland topspeler in logistiek: meer lading met minder kilometers
[16-7-2015]


Nederland is met ruim 1,7 miljard ton aan vervoerde goederenvervoer per jaar één van de belangrijkste draaischijven voor de bevoorrading van de bijna 500 miljoen Europese burgers. De zeeha- vens Rotterdam en Amsterdam vormen samen en met de luchthaven Schiphol de belangrijkste knooppunten op deze draaischijf. Daarnaast is Nederland op het gebied van bijvoorbeeld agri-food en health care één van de leidende productielocaties in Europa. Nederland is dus groot op het gebied van goederenvervoer, maar hoe ontwikkelt zich onze rol op het gebied van de logistiek aansturing en afhandeling? »»

Interview Buck Consultants: Ontwikkelaars lopen spitsroeden met Ladder Duurzame Verstedelijking
[1-6-2015]

Bedrijven krijgen een waas voor hun ogen als ze horen dat hun uitbreidingsplan niet direct wordt geaccepteerd maar dat het eerst de ‘Ladder’ dient te doorlopen. Daarmee wordt de Ladder voor Duurzame Verstedelijking bedoeld die er op toeziet dat in Nederland een zorgvuldige ruimtelijke afweging wordt gemaakt bij nieuwe ontwikkelingen.


 »»

'Beter Benutten'-programma's nu ůůk voor vrachtvervoer
[25-9-2014]Via het programma Beter Benutten Vervolg stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de komende drie jaren geld beschikbaar om in 10 regio’s de doorstroming op het Nederlandse wegennet te verbeteren. Het accent ligt daarbij op gedragsmaatregelen, voor de aanleg van extra infrastructuur is immers géén geld meer. Nieuw is de veel grotere aandacht voor het goederenvervoer. Een uitgelezen kans dus voor regio’s en bedrijven om cofinanciering te krijgen voor logistieke projecten, die een bijdrage leveren aan een betere regionale bereikbaarheid.

 »»

Hogan Lovells opent nieuw juridisch service center in Birmingham
[24-9-2014]


Hogan Lovells, een toonaangevend wereldwijd opererend advocatenkantoor, opent een nieuw services center in Birmingham, Verenigd Koninkrijk voor het leveren van ondersteunende juridische diensten binnen het concern. De doelstelling is om kostenefficiënt hoge kwaliteit dienstverlening te leveren. Het nieuwe centrum gaat fungeren als verlengstuk van de vestiging in Londen.
 »»

MIRT-projecten in de praktijk: de BCI-aanpak
[23-9-2014]

Een paar jaar geleden werd aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur & Transport (MIT) de ‘R’ van ruimte toegevoegd. Ruimtelijke investeringen en integrale gebiedsontwikkelingen passen nu ook in het Haagse kader voor financiële ondersteuning door het Rijk. MIRT-verkenningen en -onderzoeken worden steeds vaker uitgevoerd door BCI. Recente projecten in Brainport Eindhoven, Arnhem-Nijmegen, West- en Midden-Brabant, Agrofood Zuidoost-Nederland getuigen hiervan.
 »»

Gebiedsmanagement: nieuwe sleutel voor waardecreatie
[22-9-2014]

Gebiedsontwikkeling vandaag de dag is vraaggericht, stelt kwaliteit voorop, kenmerkt zich door planrealisme en erkent duurzaamheid als drijvende kracht. Gebiedsmanagement wordt geacht meer waardecreatie te verankeren. Is dat wel zo? »»


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief