U bevindt zich hier: Home

Buck Consultants International

Buck Consultants International onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het gebied van economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens.

Onze kernactiviteiten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren


BCI persberichten

General aviation onder druk
[2-5-2016]
Met ruim 3.000 banen en een toegevoegde waarde van bijna een kwart miljard euro is de general aviation (alle luchtvaart met uitzondering van lijndiensten, charters en militaire vluchten) in Nederland een luchtvaartsegment van belang. Maar conjunctuurgevoelig en door de afname van lesvluchten ook onder druk. Dat blijkt uit een studie van Buck Consultants International in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. »»

Logistieke concurrentiekracht vergt forse infrastructurele investeringen en slimme oplossingen
[25-4-2016]


Wil Nederland zijn toppositie als logistiek land handhaven dan is de komende 20 jaren een forse inzet noodzakelijk op Infrastructuur, Innovatie en Inventiviteit. Ondanks het feit dat de komende jaren de economische groei buiten Europa groter is dan daarbinnen, wordt in Haagse scenario’s voor 2030 rekening gehouden met een 20-40% grotere Nederlandse economie dan nu het geval is. “Dat betekent aanzienlijk grotere transportstromen. Om die te verwerken zijn niet alleen tientallen miljarden extra nodig voor infrastructuur. Maar er moet ook meer aandacht komen voor middel- lange termijn innovatie gecombineerd met meer inventiviteit op de korte termijn”, aldus drs. René Buck, directeur Buck Consultants International. »»

Duurzaamheid zit meer in de talentfactor dan in groene gebouwen
[18-4-2016]
“In het duurzaamheidstrio People - Planet - Profits moet het element ‘people’ meer nadruk krijgen. En niet alleen bij de inrichting van werkplekken, maar ook op het schaalniveau van stad en regio. Hoe aantrekkelijk zijn Nederlandse steden en regio’s voor het aantrekken en behouden van talent?”. Met deze boodschap verraste René Buck, directeur Buck Consultants International, de bijna 200 deelnemers aan de Vastgoed Journaal-conferentie in Amsterdam over de visie van de huurder op de kantorenmarkt. »»

Tweede tranche Fieldlabs Smart Industry in gang gezet
[22-2-2016]Tijdens het onlangs gehouden Smart Industry Jaarevent 2016 is het startschot gegeven voor de indiening van nieuwe voorstellen voor Fieldlabs Smart Industry. Het kan gaan om spin-offs van de huidige Fieldlabs (met bijvoorbeeld een ander toepassingsgebied of technologie), een vergelijkbaar Fieldlab in een andere regio (al dan niet onder een gemeenschappelijke paraplu), of om Fieldlabs over compleet nieuwe thema’s (bijvoorbeeld drones). »»

Topsectoren kunnen niet zonder de regio's, de regio's kunnen niet zonder topsectoren
[18-1-2016]


 

“Er is geen sprake van een keuze tussen landelijke topsectoren en technologie- en innovatiebeleid door regio’s. Sterke topsectoren kunnen niet zonder sterke regio’s en omgekeerd is het net zo”, aldus Bertholt Leeftink, Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken in zijn openingsspeech op het door Buck Consultants International georganiseerde congres “Topsectoren en Regio” »»

Elke regio heeft een eigen innovatie-opgave
[17-1-2016]

 
De goede economische uitgangspositie van Nederland is niet vanzelfsprekend, gezien de kleine thuismarkt, achter- blijvende R&D-investeringen en snelgroeiende concurrentie. Nationaal topsectorenbeleid en regionaal innovatiebeleid moeten nog beter op elkaar inspelen. De regio’s dienen bovendien te investeren in groei-facilitators zoals human capital, toplocaties, start-up en doorgroei-begeleiding en acquisitie van buitenlandse technologie-bedrijven. Daarbij mag niet worden vergeten dat elke regio haar eigen innovatie-opgave heeft, omdat de huidige innovatie-prestaties en het innovatiepotentieel nu een maal per regio verschillen. »»

Buck Consultants International opent kantoor in Atlanta
[16-12-2015]


Het locatie-, vastgoed- en logistiek adviesbureau Buck Consultants International opent per 1 januari 2016 een kantoor in Atlanta, VS. “Wij willen onze positie op de markt van bedrijven die wereldwijd locatiekeuzes maken verder verstevigen”, aldus René Buck, directeur Buck Consultants International (BCI). BCI geldt wereldwijd als één van de leidende onafhankelijke adviesbureaus, die bedrijven assisteren met locatiekeuzes voor nieuwe fabrieken, distributiecentra, kantoren en R&D-vestigingen. »»

Agenda Bedrijventerreinen 2015-2025
[21-10-2015]


Afgelopen 14 oktober vond voor de tien-de keer het Bedrijventerreinencongres plaats. Peter Noordanus, tegenwoordig burgemeester en zo’n acht jaar geleden boegbeeld van de Taskforce Herstructu-rering Bedrijventerreinen, opende het congres met een aantal prikkelende statements die direct tot discussie met de zaal leidden. Het is voor iedereen duidelijk: het gaat niet goed met onze bedrijventerreinen, maar er is geen een-duidige of eendimensionale oplossings-richting. Er is teveel aanbod maar niet altijd op de juiste plek of in de juiste kwaliteit, we denken in ‘oud jargon’ met veel focus op hectaren, hebben onvoldoende flexibiliteit en zijn nog onvoldoende vraaggericht. »»

Nederland topspeler in logistiek: meer lading met minder kilometers
[16-7-2015]


Nederland is met ruim 1,7 miljard ton aan vervoerde goederenvervoer per jaar één van de belangrijkste draaischijven voor de bevoorrading van de bijna 500 miljoen Europese burgers. De zeeha- vens Rotterdam en Amsterdam vormen samen en met de luchthaven Schiphol de belangrijkste knooppunten op deze draaischijf. Daarnaast is Nederland op het gebied van bijvoorbeeld agri-food en health care één van de leidende productielocaties in Europa. Nederland is dus groot op het gebied van goederenvervoer, maar hoe ontwikkelt zich onze rol op het gebied van de logistiek aansturing en afhandeling? »»

Interview Buck Consultants: Ontwikkelaars lopen spitsroeden met Ladder Duurzame Verstedelijking
[1-6-2015]

Bedrijven krijgen een waas voor hun ogen als ze horen dat hun uitbreidingsplan niet direct wordt geaccepteerd maar dat het eerst de ‘Ladder’ dient te doorlopen. Daarmee wordt de Ladder voor Duurzame Verstedelijking bedoeld die er op toeziet dat in Nederland een zorgvuldige ruimtelijke afweging wordt gemaakt bij nieuwe ontwikkelingen.


 »»