U bevindt zich hier: Home

Buck Consultants International

Buck Consultants International onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het gebied van economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens.

Onze kernactiviteiten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren


BCI persberichten

Verdienen aan 'Brussel'
[8-7-2014]


Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Commissie 450 miljard euro(!) ter beschikking voor economische structuurversterking, via slimme, duurzame en inclusieve groei. Tal van bedrijven, gemeenten, provincies, clusterorganisaties en kennisinstellingen kijken vol verwachting naar deze ogenschijnlijk onbegrensde financiële geldpotten. Maar hoe vind je je weg tussen de vele tientallen programma’s, de Brusselse bureaucratie en de duizenden collega-projectindieners? Antwoord: maak een Europees aanvalsplan, waarbij het vertrekpunt de eigen prioriteiten en speerpunten zijn en niet een of andere ‘call for proposals’ van een van de vele programma. »»

Nieuwe spelregels in R&D: hoe kunnen bedrijven en regio's profiteren?
[7-7-2014]

R&D uitgaven nemen toe, maar in mindere mate via het opzetten van nieuwe fysieke R&D centra. De nadruk komt (nog) meer op acquisities, samenwerkingsverbanden en open innovatie te liggen.
Het geografisch organiseren van R&D activiteiten verandert. Er wordt een duidelijkere splitsing verwacht tussen locaties gericht op Research en locaties gericht op Development.
Het toekomstige R&D landschap zal bestaan uit enkele sector-overschrijdende (mondiale) hot spots en gespecialiseerde satellietlocaties.

 »»

Emirates call center landt in Boedapest
[6-7-2014]


Emirates Airlines, afkomstig uit Dubai, heeft aangekondigd dat het later dit jaar in Boedapest haar tweede Europese customer contact center (300 seats) opent. Europa is een strategisch belangrijke markt voor Emirates en het nieuwe center in Boedapest speelt een cruciale rol in het realiseren van de Europese groeistrategie.

 »»

Zeehavens versterken via nieuwe marsroute
[5-7-2014]


In zes jaar tijd is de overslag in alle Nederlandse zeehavens gegroeid met 17% en de directe toegevoegde waarde met 6%. De totale integrale waarde van zeehaven-activiteiten bedroeg met bijna 50 miljard euro zo’n 9% van het Bruto Binnenlands Product, terwijl de (met de) zeehaven (verbonden) activiteiten bijna 400.000 mensen werk oplevert. De zeehavens zijn als draaischijf essentieel voor de concurrentiepositie van de Nederlandse economie, maar deze positie kan nog verder worden versterkt. Niet door alleen naar bedrijventerreinen en bereikbaarheid te kijken, maar vooral door per cluster de belangrijkste concurrentiefactoren te identificeren en te optimaliseren. »»

Innovatiecampussen en science parks groeien snel
[4-7-2014]

 


Op de grootste campussen en science parks van Nederland zijn in de afgelopen tweeëneenhalf jaar ruim 6.100 arbeidsplaatsen bij gekomen. “De groei van de werkgelegenheid met 18% tot bijna 40.000 arbeidsplaatsen bewijst dat de campussen en science parks in Nederland steeds meer dé hot spots voor innovatieve bedrijven zijn”, aldus drs. René Buck, directeur Buck Consultants International. »»

Samenwerking Greenports - Mainports loont
[3-7-2014]

De versproductie in Nederland omvat 15 mln ton en vertegenwoordigt een waarde van 9 miljard euro. De handel in verse producten is nog groter met een omvang van 21 mln ton en een waarde van 27 miljard euro. De greenports kunnen hun positie als Europees marktleider in versproductie en -handel behouden als de samenwerking tussen (bedrijven in) de greenports en in de mainports qua logistiek wordt versterkt en de infrastructuur voor met name het transport van reefer-containers naar het Europese achterland wordt aangevuld met hoog frequente en betrouwbare spoor-, binnenvaart- en shortseaverbindingen.
 »»

Levert natuur ook euro's op?
[2-7-2014]

Bij veel ruimtelijke investeringsprojecten komt een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) om de hoek kijken. Een MKBA is een bouwsteen voor de besluitvorming, waarbij alle kosten en baten zoveel mogelijk in geld worden uitgedrukt. Als het gaat om grondopbrengsten, investeringen, filereductie e.d., dan zijn de cijfers ‘hard’. Maar hoe bereken je de baten van bijv. natuur in de stad?
 »»

Responsieve supply chains worden leidend in de farmaceutische industrie
[1-7-2014]
Bedrijven als Pfizer, AstraZeneca, Novartis, Merck, AbbVie en Shire bewijzen het vandaag de dag opnieuw: de farmaceutische industrie is één van de meest geglobaliseerde sectoren waarin het ontwikkelen van nieuwe succesvolle geneesmiddelen prioriteit nummer één is. Het creëren van responsieve supply chain modellen is echter ook een prioriteit geworden. Waarom? »»

Kansen in Afrika
[30-6-2014]


Steeds meer bedrijven verkennen hun mogelijkheden in Afrika. Niet alleen de snelle economische groei van de afgelopen jaren maakt dit werelddeel (met meer dan 1 miljard inwoners) interessant. Ook de vooruitzichten zijn veelbelovend: in de komende vijf jaar liggen naar verwachting 11 van de wereldwijd 20 snelst groeiende economieën in Afrika. Maar de ongekende mogelijkheden in Afrika gaan gepaard met onverwachte uitdagingen. »»

Renť Buck lid van prestigieus Site Selectors Guild
[24-3-2014]Drs. René Buck, directeur Buck Consultants International, is toegelaten als lid van het prestigieuze Site Selectors Guild. Dit internationale, exclusieve netwerk is ‘s wereld enige vereniging van professionele locatiekeuze-adviseurs.


 »»


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief