U bevindt zich hier: Home

Buck Consultants International

Buck Consultants International onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het gebied van economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens.

Onze kernactiviteiten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren


BCI persberichten

Renť Buck lid van prestigieus Site Selectors Guild
[24-3-2014]
Drs. René Buck, directeur Buck Consultants International, is toegelaten als lid van het prestigieuze Site Selectors Guild. Dit internationale, exclusieve netwerk is ‘s wereld enige vereniging van professionele locatiekeuze-adviseurs.
 »»

Delivery Hub prijswinnaar Europese prijsvraag Groene Hub Arnhem Nijmegen
[14-11-2013]

Een consortium bestaand uit Thunder-build, ANWB, PostNL, Micodo en Buck Consultants International gaat de prijsvraag Beter Benutten van de regio Arnhem Nijmegen inzetten om eerste ervaringen met een Delivery Hub op te doen. De Delivery Hub is een nieuw type logistieke locatie waar allerlei voorzieningen voor de ondersteuning van regionale distributie samenkomen. Dit maakt het mogelijk om een forse extra bundeling van goederenstromen in de regio te realiseren. Tevens biedt de Delivery Hub straks de mogelijkheid om logistieke stromen te combineren met gebundelde passagiersstromen in de regio. »»

Gemeten: woonplaatsaantrekkelijkheid van gemeenten
[11-9-2013]Voor locatiezoekende bedrijven bestaan tal van onderzoeken en ranglijsten over welke steden in Nederland of in Europees verband aantrekkelijk zijn. Maar waar kan de werknemer terecht die bereid is voor een baan te verhuizen, maar specifiek het woon- en leefklimaat van steden met elkaar wil vergelijken? M.a.w., hoe meet je woonplaatsaantrekkelijkheid? »»

Herstructurering bedrijventerreinen moet op andere leest
[10-9-2013]

De herstructurering van bedrijventer-reinen komt nauwelijks van de grond. Tot nog toe is slechts 20% van de verouderde terreinen aangepakt. Bovendien zijn de ingrepen veel minder vergaand dan noodzakelijk. Dat blijkt  uit een quick scan die de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland en Buck Consultants International hebben uitgevoerd. »»

Nieuwe fabriek voor Donaldson in Polen
[9-9-2013]Het Amerikaanse bedrijf Donaldson, producent van filters die gebruikt worden in machines en voertuigen, gaat een nieuwe luchtfilterfabriek bouwen in Zuid-Polen. Vandaar uit worden Europese en Russische klanten bediend. Buck Consultants International adviseerde Donaldson in de afweging tussen nabijheid van markten (lees: transportkosten), lage productiekosten en een gunstige bedrijfsomgeving. »»

Tien jaren aanbevelingen voor overheidsbeleid in de logistieke sector: wat levert dat op?
[8-9-2013]

Er verschijnen dagelijks dikke onderzoeksrapporten met tal van aanbevelingen. Dat geldt ook voor de logistieke sector. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, vaste adviseur van de regering, legde Buck Consultants International de vraag voor of er in het overheidsbeleid met al die aanbevelingen iets gedaan is en wat voor resultaten dat wel/niet heeft opgeleverd. »»

Regionale revolverende fondsen: hype of succesformule?
[7-9-2013]Meer bereiken met minder overheidseuro’s, dat is wat het Rijk, provincies en gemeenten nastreven. Steeds vaker wordt gesproken over revolverende fondsen, waarbij de gedachte is dat verstrekt geld weer wordt terug betaald bij succesvolle uitvoering van een project of programma. Klinkt mooi, maar werkt het ook? »»

Food Center Amsterdam: succesvolle aanpak via concurrentiegerichte dialoog en met langjarige gebiedsconcessie
[6-9-2013]

Hoe bevorder je maximale kwaliteit van plannen van marktpartijen voor de her-structurering van een bedrijventerrein, maar dan wel met een zodanige realis-tische en ambitieuze aanpak, dat de gunning een 25-jarige gebiedscon-cessie kan omvatten? Voor die vraag stond de gemeente Amsterdam bij de herstructurering van het Food Center Amsterdam en het antwoord werd gevonden in een concurrentiegerichte dialoog. Het consortium Volker Wessels Vastgoed/Ballast Nedam won de competitie. »»

Betere onderbouwing besluitvorming gebiedsontwikkeling: van GREX naar MKBA
[5-9-2013]
Bij maatschappelijke kosten-batenanalyses voor gebiedsontwikke-lingsprojecten worden gegevens over kosten en opbrengsten deels ontleend aan de grondexploitatie. Momenteel zijn de gegevens uit de grondexploitatie (Grex) niet zonder meer te gebruiken in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een werkinstructie opgesteld, die dat proces vereenvoudigt. »»

Smart control towers voor slimme high tech logistiek
[4-9-2013]

Het gebruik van score cards wordt in de organisatie van de logistieke high tech sector steeds vaker vervangen door real time informatie over waar producten zich in de supply chain bevinden. Daarmee ook veel beter worden geanticipeerd op global supply chain risico’s zoals bijvoorbeeld stormen en overstromingen of plotselinge leveringsproblemen bij een toeleverancier. “Meer visibility door smart control towers” is het credo. »»