U bevindt zich hier: Services / Diensten »  » Infrastructuur & FinanciŽle analyses

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Infrastructuur & FinanciŽle analyses

BCI heeft veel ervaring met evaluaties van infrastructuurprojecten. Wat wordt met de betreffende infrastructuur (bijv. intermodale terminal, nieuwe start- en landingsbaan van een luchthaven, uitbreiding van een zeehaven, nieuwe auto- of OV-verbinding) beoogd? Wat zijn de te verwachten effecten in termen van werkgelegenheid, toegevoegde waarde, imago en strategische positionering? BCI is één van de specialisten in Nederland op het gebied van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s) volgens de (OEI-)leidraad van het Rijk.

Haalbaarheidsstudies, effectstudies en kosten-baten-analyses

Het doel van infrastructuur is het realiseren van welvaartsverhoging. De (al dan niet beoogde) effecten van infrastructuur kunnen zich op veel manieren manifesteren. Dit hangt af van de soort en schaal van de infrastructuur die wordt gerealiseerd, maar ook van de tijdsperiode en van het verwachte gebruik van de infrastructuur. BCI onderscheidt drie soorten economische effecten van infrastructuur, te weten directe effecten, indirecte effecten en externe effecten.

 • Directe effecten zijn het onmiddellijke gevolg van de uitvoering van het project (bijvoorbeeld reistijdwinsten door de aanleg van een weg, ontwikkeling van bedrjifsresultaten van een (lucht)havenbedrijf)
 • Indirecte effecten zijn het gevolg van de directe effecten en hebben betrekking op toeleveringsrelaties en op bedrijven die zich vestigen in een regio vanwege de investeringen in de infrastructuur
 • Externe effecten liggen buiten de scope van het project: het kunnen positieve effecten zijn (bijvoorbeeld strategisch-economische effecten) of negatieve effecten (bijvoorbeeld milieu-effecten als geluidshinder of verontreiniging)

Het doel van de analyse is om:
 • economische effecten van infrastructurele projecten te onderbouwen
 • besluitvorming rondom nieuwe infrastructurele projecten te ondersteunen

Onze toegevoegde waarde

 • Combinatie kennis van vervoerseconomie met economie van regio’s
 • MKBA expertise
 • Kennis over luchthavens, zeehavens en multimodale infrastructuur
 • Integratie van economie, ruimte en verkeer en vervoer 

Voorbeeldactiviteiten van ons bureau

 • Marktanalyses
 • Effectanalyses
 • Haalbaarheidsstudies
 • Studies naar maatschappelijke effecten
 • Prioritering van beleid

Voorbeeldprojecten Infrastructuur & FinanciŽle Analyses

BCI is bij veel effectrapportages en MKBA’s van toonaangevende infraprojecten betrokken geweest (toekomst Schiphol, HST Oost, HST Zuid, N33, A7, en doortrekking A15, etc.). Naast het uitvoeren van analyses zijn wij ook intensief bezig met de voorbereiding van besluitvorming rond deze projecten. Daarnaast zijn soortgelijke analyses opgesteld voor regionale projecten, bijv. rond investeringen in railterminals (Moerdijk, Venlo, Valburg) en regionale wegverbindingen (centrale as Friesland, Ongehinderde Logistieke Verbinding Schipholregio, etc).

Referenties Infrastructuur & FinanciŽle analyses

 • Amsterdam Airport Area: Trade&Logistics
 • Gemeente Aalsmeer: PrimaViera
 • Gemeente Almere: Haalbaarheid Startercentrum Almere
 • Gemeente Ede: Evaluatie accountmanagement
 • Gemeente Eindhoven: MKBA Groene Corridor/Strijp
 • Gemeente Nijmegen: Kansen Novio Tech Campus
 • Gemeente Nijmegen: Waalfront
 • Gemeente Rotterdam: KBA Gravendijkwal
 • Gemeente Tilburg: Spoorzone
 • Gemeente Veldhoven: KBA De Run/ Brainport Avenue
 • Gemeente Venlo : Economische Effecten Venlo Trade Port
 • Gemeente Venlo: MKBA Railterminal Venlo
 • Greenport Venlo: Businessconcepten DCGV
 • Groningen Seaports: MKBA Eemshaven
 • Health Valley: Evaluatie Impact EFRO
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: Mainport 2.0
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: MKBA Stadshavens
 • Ministerie van Infrastructuur & Milieu: Ruimtebehoefte MIRT-VAR
 • NVOB / Ministerie van Infrastructuur & Milieu / Provincie Limburg: Monitoringonderzoek Bouwsector
 • Projectbureau Buizenzone Eemsdelta: FES Buisleidingen MKBA
 • Projectbureau DCA: Economische effecten De Centrale As
 • Projectbureau Stadshavens: Vraag en aanbod werkgelegenheid
 • Provincie Flevoland: Intensivering relaties Schiphol-Flevoland
 • Provincie Gelderland / Provincie Noord-Brabant / Provincie Overijssel: Ex ante evaluatie D2 Landbouwluik
 • Provincie Gelderland / Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland: Toeleveren en uitbesteden
 • Provincie Overijssel: Ex ante evaluatie EPD Oost
 • Provincie Noord-Brabant: Ex ante evaluatie EPD Zuid
 • Provincie Utrecht: Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • SADC: Amsterdam Connecting Trade


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts