U bevindt zich hier: Services / Diensten » Goederenvervoer » Stedelijke distributie

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Stedelijke distributie

Stedelijke distributie is een belangrijke prioriteit van veel lagere overheden. Nog steeds blijven de vervoersbewegingen in een stad groeien en de weerstand ertegen eveneens. Winkeliers willen zo min mogelijk vrachtwagens voor de deur, het winkelend publiek wil alle nieuwe producten direct kunnen zien en kopen, transporteurs willen zo snel als mogelijk leveren en de stad weer verlaten, de leveranciers hebben baat bij een hoge schapbeschikbaarheid maar geven te weinig aandacht aan transport. Ook de overheid speelt een rol maar het is vaak niet duidelijk wie de probleemeigenaar is. Zijn we dat allemaal? En zo ja, wie neemt het voortouw.

Onze toegevoegde waarde

Ons bureau is betrokken geweest bij tal van vernieuwende pilots rondom stedelijke distributie. Ook zijn wij toonaangevend in het zoeken naar oplossingen in een multi stakeholder omgeving. Nieuw zijn het bevoorraden van kantoorgebieden en ook de koppeling met bedrijventerreinen.

Voorbeeld activiteiten van ons bureau

 • 0-metingen bevoorradingsprofielen
 • Actieplannen en pilots
 • Beleidsstudies
 • Evaluatie studies
 • Opstellen privilege beleid
 • Flyer: Bevoorradingsprofiel

Voorbeeldcase Stedelijke distributie, bevoorradingsonderzoek en bevoorradingsagenda

 • Klant: Stadsregio Amsterdam
 • Opdracht: Het verkennen van de mogelijkheden voor een efficiëntere en schonere bevoorrading van de winkelgebieden in de Stadsregio Amsterdam. Breng daarbij de kenmerken van de bevoorrading in beeld en kom tot gedragen voorstellen voor implementatie.
 • Project idee: Efficiënte stedelijke distributie in een nauw samenspel van gemeenten, vervoerders, leveranciers en ontvangers. Vanaf de start van het project is ingezet op betrokkenheid van deze stakeholders en gezamenlijk nadenken over de daadwerkelijke invoering van maatregelen. Door de kenmerken van de bevoorrading via een bevoorradingsprofiel te objectiveren en veel energie te stoppen in een gezamenlijk proces met stakeholders, worden successen geboekt.
 • Methode: Startpunt is het opstellen van een bevoorradingsprofiel voor de regio. Dit is opgebouwd uit lokale bevoorradingsonderzoeken per winkelkern. Hierdoor is zowel op kernniveau als op regionaal niveau zicht op de belangrijkste kenmerken van de bevoorrading in het gebied. De resultaten van de analyses zijn voorgelegd aan de belangrijkste stakeholders in de regio, waarbij gezamenlijk is verkend welke verbetermogelijkheden lokaal en regionaal toegepast kunnen worden.
 • Resultaat: Het project heeft geresulteerd in concrete actieplannen voor de verbetering van de bevoorrading in de Stadsregio Amsterdam. Het bestuur van de Stadsregio heeft de regionale bevoorradingsagenda vastgesteld, waarin vijf vervolgprojecten zijn gedefinieerd. Dit heeft inmiddels o.a. geresulteerd in voorstellen voor aanpassing van het venstertijdenregime, harmonisatie van ontheffingverlening, toestaan van dagrand distributie, experimenten met bundeling via logistieke ontkoppelpunten. Daarnaast worden jaarlijks ervaringen over efficiëntere bevoorrading uitgewisseld in bijeenkomsten van het bevoorradingsplatform

Referentielijst Stedelijke Distributie

 • Ambassadeur Stedelijke Distributie: quick scan verankering stedelijke distributie
 • Ambassadeur Stedelijke Distributie: bestuurlijke reis Parijs en Londen
 • Ambassadeur Stedelijke Distributie: kwantificering
 • Blue gate Antwerpen: goederenstroomanalyse SDC Antwerpen
 • Bureau Binnenstad Den Haag: de Schone stad Den Haag
 • Connekt: Rekenmodel Stedelijke Distributie
 • Commissie Stedelijke Distributie: instrumentenmap Stedelijke distributie
 • Commissie Stedelijke Distributie: inventarisatie bevoorrading G-31
 • CROW: medegebruik van busbanen
 • CROW: laad- en loslocaties
 • CROW: selectieve toegang tot binnensteden
 • Connekt: Inzet logistieke data stedelijke distributie
 • Gemeente Amsterdam: invoering milieuzone Amsterdam
 • Gemeente Amsterdam: ondersteuning herijking programma luchtkwaliteit
 • Gemeente Breda: bevoorradingsprofiel
 • Gemeente Breda: ondersteuning implementatie maatregelen stedelijke distributie
 • Gemeente Delft: procesondersteuning milieuzone
 • Gemeente Haarlem: bevoorradingsprofiel
 • Gemeente Heerlen: bevoorradingsprofiel
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch: bevoorradingsprofiel
 • Gemeente Nijmegen: voorbereidingen privilegebeleid
 • Gemeente Maastricht: implementatie programma luchtkwaliteit
 • Gemeente Maastricht: bevoorradingsprofiel
 • Gemeente Rijswijk: procesondersteuning milieuzone
 • Gemeente Rotterdam: bevoorradingsprofiel
 • Gemeente Sittard-Geleen: bevoorradingsprofiel
 • Gemeente Tilburg uitwerken bevoorradingsagenda
 • Gemeente Tilburg: Lean and green bevoorrading
 • Gemeente Utrecht: bevoorradingsprofiel
 • GOVERA: regionale aanpak stedelijke distributie
 • Provincies Groningen en Drenthe: intentieverklaring stedelijke distributie
 • Stadsgewest Haaglanden: regionaal bevoorradingsprofiel
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen: regionale afstemming stedelijke distributie
 • Stadsregio Amsterdam: regionaal bevoorradingsprofiel
 • Stadsregio Amsterdam: Platform Stedelijke Distributie.
 • VROM: Effectanalyse milieuzones


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts