U bevindt zich hier: Services / Diensten » Goederenvervoer » Agrologistiek

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Agrologistiek

De agrofood sector is één van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie en omvat de volgende onderdelen:

 • Land- en tuinbouw (akkerbouw, tuinbouw en veehouderij)
 • Verwerkende industrie (agrofood productie)
 • Toeleverende industrie (mensen, middelen en materialen)
 • Distributie (agrologistieke activiteiten)
Gezamenlijk wordt dit het Nederlandse agrocomplex genoemd. De economische waarde van dit agrocomplex bedraagt ruim 50 miljard Euro, een kleine 10% van de totaal gegenereerde toegevoegde waarde in de Nederlandse economie. In het totale agrocomplex werken 685.000 mensen. Logistieke activiteiten zijn essentieel in dit complex. Het aandeel van de distributie in de toegevoegde waarde is zo'n 12 miljard Euro, oftewel 24%, en 178.000 arbeidsplaatsen. Deze distributie betreft alle logistieke activiteiten tussen producerende en verwerkende agrofood industrie.
Deze sector vormt al jaren een spil in Nederland als logistieke hotspot. Ook in het huidige nationale ruimtelijk-economische- en innovatiebeleid speelt agrologistiek een duidelijke rol.

Onze toegevoegde waarde

BCI heeft een ruime achtergrond en trackrecord aks het gaat om agrologistiek. We zijn betrokken geweest bij tal van vernieuwende concepten (Foodnet, Mijn Boer) en hebben ook veel projecten doorgerekend en geëvalueerd voor overheidsopdrachtgevers. Ook zijn wij in staat om met behulp van clustermethodieken de omvang en betekenis van de sectoronderdelen en de Greenports in kaart te brengen. International ketens worden steeds belangrijker, het doorgronden van de ketens van mondiale spelers behoort tot onze core business.

Voorbeeld activiteiten van ons bureau

 • Positioneringsstudies Greenports binnen Nederland en in een internationale context
 • Ketenanalyses bij agrobedrijven
 • Doorrekenen van businesscases van agrologistieke initiatieven

Voorbeeldcase Agrologistiek

 • Klant: Provincie Zuid Holland en de Stuurgroep Duurzame Logistiek Greenrail
 • Opdracht: Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om een terminal voor versproducten te realiseren op Greenport Bleiswijk. Het betrof een studie met 4 kerndelen:
  • Strategische inbedding
  • Marktverkenning
  • Technische haalbaarheid
  • Business propositie
 • Project idee: Het idee bestond dat het vervoer van versproducten per spoor meer en meer in beeld komt bij verladers en vervoerders. In het recente verleden zijn succesvolle proeven en pilots opgestart om de voor versproducten nieuwe modaliteit uit te testen. Vanuit de markt en de genoemde Stuurgroep bestond de behoefte om na te gaan of er ook een eigen terminal en overslagpunt kon worden gerealiseerd.
 • Methode: Buck Consultants International is gestart met het vervaardigen van een product paper waarbij alle kernelementen van de terminal (ligging ontsluiting diensten en tarieven) zijn opgenomen. Met behulp van experts is tevens gekeken naar de meer technische ontsluiting van de locatie. Het antwoord was dat het in principe mogelijk was op die locatie een terminal te exploiteren. Vervolgens is de marktvraag in kaart gebracht. Gesproken is met een groot aantal bedrijven. Achterhaald werd wat de omvang van de marktvraag was en of de modaliteit spoor ook een rol kan spelen bij continentaal vervoer. Met behulp van dienstverleners in het spoor en op basis van eigen expertise is een kosten batenanalyse uitgevoerd waarbij zowel gekeken is naar het exploiteren van de terminal als naar de eenmalige aanvangsinvesteringen.
  In meerdere 'development days' zijn alle ideeën getoetst bij stakeholders en is een positief advies voor vervolg uitgebracht.
 • Resultaat: Er is een haalbare businesscase opgesteld en de markt is enthousiast om de haalbaarheid om te zetten in een realisatiefase. Ook de overheden zijn bereid om op basis van de studie een vervolgtraject in te zetten. Primaire doel zal zijn het gebruik van spoor voor versproducten te verhogen in eerste instantie bij bestaande diensten en op termijn via een terminal in de regio. Nog in onderzoek is de vraag of Bleiswijk de meest optimale locatie is of dat zou kunnen worden uitgeweken naar de Coolport in Rotterdam.

Referentielijst Agrologistiek

 • Avebe Latenstein: logistieke ketenanalyse
 • BIG Bremen: marketingstrategie foodsector
 • BOM: wervingskansen foodsector
 • Cargill: logistieke ketenanalyse
 • Ciccolella: netwerkoptimalisatie
 • Europese Commissie: Haalbaarheid en pilot Sinaasappelboot
 • Flora Holland: denktank sessies
 • Havenbedrijf Amsterdam: Toekomstperspectief cacaosector
 • Havenbedrijf Bremen: Bremen Foodport
 • Havenbedrijf Rotterdam: relaties tussen Mainport en Greenports
 • Govera: Foodnet
 • Grolsch: logistieke ketenanalyse
 • Marvelo Food: logistieke ketenanalyse
 • McCormick: logistieke ketenanalyse
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie: economische effecten agrologistieke projecten
 • Platform Agrologistiek: evaluatie agro logistieke projecten
 • Provincie Gelderland: Positionering Betuwse Bloem
 • Provincie Zuid Holland: Greenport Logistiek


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts