U bevindt zich hier: Services / Diensten » Goederenvervoer » Intelligente Transport Systemen (ITS)

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Intelligente Transport Systemen (ITS)

Intelligente Transport Systemen (ITS) is een verzamelbegrip voor de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in transportinfrastructuur en voertuigen. Overheden en bedrijven zetten ITS in om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken. ITS-vraagstukken gaan niet alleen over de techniek, maar juist ook over implementatie en organisatie van processen.

Ook binnen de logistieke sector is ITS inmiddels een vertrouwd thema. ITS kan helpen om transport over de weg, over het spoor en over water efficiënter en veilig te maken, waarbij een nauw samenspel ontstaat tussen de infrastructuur en de informatiesystemen van bedrijven en overheden. BCI heeft de afgelopen jaren op het gebied van veiligheid diverse projecten uitgevoerd, zowel rond verkeersveiligheid en externe veiligheid.

ITS gaat ook een belangrijke rol spelen in het Europese en nationale goederenvervoerbeleid. Steeds meer zullen overheden en consumenten gebruik gaan maken van zogenaamde incar technology, die floating data oplevert. Dus geen DRIP maar een smartphone, geen tolpoorten maar online metingen van routes en gereden kilometers. De techniek is er, de vraag is hoe dit zal worden geïmplementeerd. ITS kan bij een goede implementatie de juiste verbindingen leggen tussen de werelden van logistiek en verkeersmanagement. Juist hier biedt de combinatie die BCI biedt tussen praktische logistieke kennis, een actueel netwerk in de logistieke sector en ervaring met de uitwerking van het goederenvervoerbeleid voor Rijk en regio’s concrete kansen.

Een nieuwe marktvraag ontstaat door naast ITS in het wegtransport ook de mogelijkheden hiervoor in de binnenvaart te verkennen. In het IDVV programma wordt dit inmiddels opgepakt. Ons bureau participeert samen met een groot aantal partners in dit programma.

Onze toegevoegde waarde

Ons bureau kan klanten hierbij assisteren, waarbij we niet alleen het proces runnen, de valorisatie naar de markt verzorgen maar ook de effecten op het beleid kunnen kwantificeren en beschrijven.

Voorbeeld activiteiten van ons bureau

 • Onderzoek naar toepassing van ITS bij vervoersbedrijven
 • Onderzoek naar veiligheid van truck parking plaatse met inzet van ITS
 • Business cases bouwen rondom ITS toepassingen

Voorbeeldcase ITS


Voorbeeld van in car apparatuur die de veiligheid van het rijden verhoogd (Clifford Electronics, 2009)

 • Klant: Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Connekt/ITS Netherlands
 • Opdracht: Het uitvoeren van een Field Operational Test met ruim 2.400 vrachtauto’s bij 123 transporteurs in Nederland met als doel het in kaart brengen van effecten van het gebruik van anti-ongevalsystemen (AOS) op de doorstroming en verkeersveiligheid.
 • Project idee: Ongevallen op autosnelwegen vormen één van de oorzaken van filevorming in Nederland. De filezwaarte is in deze gevallen groot, omdat het niet eenvoudig is beschadigde voertuigen snel van het wegennet te krijgen. Het idee was dat door het toepassen van veiligheidssystemen op vrachtwagens er minder van dit type ongevallen voordoet. De behoefte bij het Ministerie van Infrastructuur en Mileu was om vast te stellen of in de markt verkrijgbare AOS producten bijdragen aan een vermindering van het aantal ongevallen en vervolgens of dit een effect heeft op de doorstroming van het verkeer op autosnelwegen.
 • Methode: Buck Consultants was verantwoordelijk voor de werving van deelnemers voor het project. Tevens droeg BCI zorg voor de selectie van registratiesystemen en AOS die nodig waren voor uitvoering van het project. De geselecteerde AOS waren; Lane Departure Warning Assist, Headway Monitoring and Warning, Adaptive Cruise Control, Roll-Over Control, Directional Control en een Black Box met feedback aan de chauffeur. BCI heeft de inbouw (deels affabriek via voertuigproducenten en deels retrofit via truckdealers) gemanaged.
  Gedurende de looptijd was BCI verantwoordelijk voor het contact met alle deelnemende partijen (transporteurs, voertuigproducenten, AOS-leveranciers en dealers). Onderdeel daarvan was het in kaart brengen van de mening van chauffeurs en transporteurs over het gebruik van de AOS.
 • Resultaat: Het resultaat was de grootste Field Operational Test op het gebied van AOS in Europa tot nu toe. Er is een beter beeld gekregen van het gebruik van AOS door chauffeurs en tevens is geconstateerd dat er een positieve business case ontstaat voor transportondernemingen die de systemen gebruiken, dat wil zeggen dat de terugverdientijd tussen de 1 en 3 jaar ligt.

Referentielijst ITS

 • Connekt: Rekenmodel stedelijke distributie
 • CROW en Provincie Drenthe: pilot trucknavigatie
 • Gemeente Tilburg:Pilot Versteijnen met nieuwe apps
 • GOVERA: Wegwijzer goederenvervoer in gemeenten
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Dode hoek ongevallen (diverse studies en projecten)
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Connekt: AOS
 • Provincie Brabant: Studie naar belasting wegennet en overbelading


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts