U bevindt zich hier: Services / Diensten » Goederenvervoer » Logistieke efficiency

Services / Diensten

 

Naam
Functie
Bedrijf
Tel.nr.
E-mail
 
+31 24-3790222

Kantoren

Logistieke efficiency

Logistieke efficiency is een belangrijk onderdeel voor bedrijven, die actief zijn in internationale en nationale distributieketens. Efficiency duidt op slim en doelmatig, maar ook op kostenbesparend en steeds meer milieubesparend. Bedrijven willen steeds meer duurzaam gaan opereren ook in logistieke en distributie activiteiten. De transportbesparingsladder geeft de stappen weer waarmee duurzaam transport gerealiseerd kan worden, zie onderstaande figuur.Startpunt is het vermijden van transport bijvoorbeeld door aanpassingen in het productontwerp of de locatiekeuzen van uw bedrijf. Vervolgens zal via een passende modal split, de meest duurzame mix van vervoerswijzen geselecteerd moeten worden, waarna binnen elke modaliteit zo efficiënt mogelijk vervoerd zal moeten worden.

Onze toegevoegde waarde

De afgelopen jaren heeft Buck Consultants International succesvol verschillende typen duurzaamheidsscans en doorlichtingen uitgevoerd bij meer dan 175 bedrijven.
Transportbesparingsscans zijn gericht op het verminderen van transport door voorraden te verleggen, andere verpakkingen te gebruiken en de retourstromen efficiënter en goedkoper te organiseren.
Modality runs zijn gericht op het beoordelen van de mogelijkheden om goederenstromen te verschuiven van wegtransport naar andere transportmodaliteiten (binnenvaart, spoor, short sea). In dit type projecten analyseert Buck Consultants International de goederenstromen met potentie voor optimalisatie of modal shift van weg naar rail of binnenvaart. Voor iedere stroom worden de potentiële besparingen berekend, waarbij alle belangrijke logistieke en organisatorische gevolgen in ogenschouw worden genomen.
Logistieke efficiency scans zijn gericht op het optimaliseren van het gebruik van de capaciteit van vervoersmiddelen door bijvoorbeeld het combineren van ladingen of het veranderen van routes. Dit wordt toegepast op verschillende schaalniveaus: van internationaal en nationaal tot regionaal en stedelijk, van optimalisatie binnen één bedrijf tot intensieve samenwerking tussen meerdere bedrijven.

Ons bureau is de belangrijkste leverancier van gedetailleerde informatie voor de Digiscan, een tool die een bedrijf helpen de juiste maatregelen te treffen. Daarnaast ondersteunt BCI concrete implementatie- en samenwerkingsprojecten.

Voorbeeld activiteiten van ons bureau /c.q. waar ons bureau aan heeft geholpen

Referentie project Logistieke Efficiency

 • Klant: Duurzame Logistiek, een innovatieprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ondergebracht bij Connekt
 • Project: Opzet en realisatie Digiscan Logistieke webtoepassing 
 • Onderzoeksvraag: De Digiscan Logistiek is een web toepassing waarmee elk bedrijf na kan gaan welke operationele maatregelen kunnen leiden tot minder transport, gebruik van andere vormen van transport, en /of slimmer en schoner transport. De digiscan is een praktische hulpmiddel waarin BCI veel logistieke kennis heeft opgeslagen en toegankelijk gemaakt, en waarmee een bedrijf snel een goede schatting van de mogelijke kostenbesparingen en verbeteringen in duurzaamheid kan verkrijgen.
 • Methodologie: De Digiscan Logistiek helpt een bedrijf bij het interactief selecteren en doorrekenen van de meest interessante logistieke verbetermaatregelen uit een totaal van 30. Per verbetermaatregel kan het bedrijf het bedrag berekenen dat bespaard kan worden op uw logistiek, en de bijbehorende winst in duurzaamheid.
 • Resultaat: De Digiscan Logistiek is voor elk bedrijf toegankelijk via http://digiscan.duurzamelogistiek.nl/Login.aspx

Referenties


Referenties Bedrijven
 • Atlanta
 • Amylum Nederland
 • Avebe
 • Avesta Polarit
 • Boral Nedusa
 • Cargill
 • Daly Plastics
 • Danzas AEI Intercontinental
 • Delgromij
 • Denso
 • Douma Staal
 • Exxon Chemical Holland
 • Flora Holland
 • Fuji Photo Film
 • Grolsch
 • Hyva
 • IBM
 • Koninklijke Theodorus Niemeyer
 • Kühne & Nagel
 • Lever Vlaardingen
 • Lutéce
 • Lyondell Chemical
 • Marvelo Food Company
 • Meneba Meel
 • Montan Staal
 • Nalco Europe
 • Norit
 • Parenco
 • Penske Logistics
 • PLM Glasindustrie Dongen
 • Pioneer Hi-Bred International, Inc.
 • Quaker Chemical
 • Seatrans Forwarding
 • Sony Logistics Europe
 • Steel Logistics Europe
 • Svedex
 • Texas Instruments
 • Textron Automotive Company
 • TNT/TPG
 • United Softdrinks
 • VNU
 • Vroom en Dreesmann
 • VTE
 • Zeeman

Referenties nieuwe logistieke concepten
 • AgentschapNL: Nieuwe vervoersconcepten in de binnenlandse distributie
 • ATM Barcelona: Light Rail Barcelona
 • Bestuur Regio Utrecht: Transferpunten personenvervoer
 • Centrum voor Vernieuwend Openbaar Vervoer (CVOV): Light Rail en Hoogwaardige Openbaar Vervoer steden
 • Europese Unie: Internationale vergelijking en mogelijke toepassingen E-logistics en E-fulfilment in Europa (E-THEMATIC)
 • Europese Unie: Interreg 3B: Projectmanagement Light Rail NWE
 • Europese Unie: Evaluatie intelligente transportsystemen
 • Europese Unie: HST Freight
 • Europese Unie: Rol van Third Party Logistics Service Providers en het effect daarvan op transport (PROTRANS)
 • Gemeente Leiden: Ondergronds Logistiek Systeem
 • GOederenVErvoer RAndstad (GOVERA): BEdrijventerreinen BInnen RAndstad (BEBIRA)
 • GOederenVErvoer RAndstad (GOVERA): Netwerkvisie Goederenvervoer
 • GoederenVErvoer RAndstad (GOVERA): Strategische visie Flownet
 • GOederenVErvoer RAndstad (GOVERA): Flownet: vervoersconcept voor deelladingen in het retailkanaal
 • GoederenVErvoer RAndstad (GOVERA): Hoogfrequent vervoersnetwerk Randstad: Flownet
 • GOederenVErvoer RAndstad (GOVERA): Foodnet: verandering deelladingen in het retailkanaal
 • GOederenVErvoer RAndstad (GOVERA): Pilot Neutraal Distributiecentrum
 • GOederenVErvoer RAndstad (GOVERA): Unitnet: een netwerk voor containervervoer door inlandterminals
 • GOVERA / Incodelta: Bouwnet: samenwerking vervoerders in bouwmaterialen
 • GoederenVErvoer RAndstad (GOVERA): Plan van aanpak Unit Net
 • GoederenVErvoer RAndstad (GOVERA): Toekomstige ontwikkelingen retail
 • GoederenVErvoer RAndstad (GOVERA) / Stedenlink: Netwerk stedelijke distributie
 • Havenbedrijf Rotterdam: Planning locaties lege containers
 • Klict: Marktverkenning gebundelde palletstromen
 • Knooppunt Arnhem - Nijmegen: Ondergronds Logistiek Systeem
 • Logistiek Knooppunt Zuid-Limburg: Value added logistics in de praktijk
 • Luchthaven Maastricht-Aachen: Haalbaarheid air-road terminal
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: Europese agrarische distributie
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: Verkenning en visualisatie agroketens in Nederland
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: Intelligente logistieke concepten
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Airport Logistics
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Incodelta: binnenlandse distributie Non-Food
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Incodelta: netwerkconcepten Non-Food
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Logistieke ketenregie
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Logistieke stadsparken
 • Nederland Distributieland: Conceptontwikkeling Value Added Logistics
 • Nederland Distributieland: Kansen voor Nederland m.b.t. centrale Europese distributievestigingen van buitenlandse bedrijven (diverse studies)
 • NIDO, Nationaal Initiatief voor Duurzame Ontwikkeling: Voorbeeldprojecten logistiek
 • Provincie Friesland: Haalbaarheidsstudie Transport- en Distributiecentrum Friesland
 • Provincie Gelderland: Uitwerking concept multifunctionele transportcentra
 • Provincie Limburg: ICT en logistiek
 • Provincie Noord-Holland: Value Added Logistics branchegewijs
 • Stadsgewest Haaglanden: Marktmogelijkheden medegebruik kabelinfrastructuur Den Haag


Aanmelden nieuwsbrief

Buck Consultants International geeft een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u ook op de hoogte blijven?
» Meld u aan voor de nieuwsbrief
» Lees de laatste nieuwsbrief

Experts